Við mælum og gerum skil á kolefni í jarðvegi

Carbon Par er íslenskt fyrirtæki sem mælir kolefni í jarðvegi og veitir ráðgjöf við meðhöndlun jarðvegs í verkefnum með losunarbókhald.

Kolefnisforði í jarðvegi

Mæla þarf kolefnisforða í jarðvegi, fyrir og eftir aðgerðir í loftslagsmálum, til að gefa megi út vottaðar kolefniseiningar til kolefnisjöfnunar. Carbon Par framkvæmir slíkar mælingar, hraðar, dýpra og á lægra verði en áður hefur þekkst. Til þess notum við nýjustu tækni, sérútbúin farartæki og fullkomna rannsóknastofu, sem er að hluta til sjálfvirk. Við útvegum mælingar á kolefnisforða jarðvegs með 5 CO2-eq tonna vikmörk á hvern hektara.

Losunarbókhald framkvæmda

Æ fleiri verkefni á vettvangi fasteignaþróunar og innviða halda losunarbókhald. Til að það geti orðið nægilega nákvæmt þarf að huga að kolefnisforða jarðvegs sem fluttur er milli staða og losunar gróðurhúsalofttegunda frá honum. Carbon Par veitir alhliða ráðgjöf á þessu sviði og getur haft milligöngu um heppilega förgunarstaði eða upprunastaði jarðvegs sem sóst er eftir hverju sinni.

Upphafið

Carbon Par varð til 2019, með samnefndri rannsókn í samstarfi við LBHÍ, sem felur í sér mat á kolefnisforða allra golfvalla innan GSÍ. Í kjölfarið höfum við sinnt álíka verkefnum fyrir erlenda golfvelli, m.a. Le Golf National í París, keppnisvöll Ryder-bikarsins 2018 og Ólympíuleikanna 2024.

Teymið

Vigdís Gunnarsdóttir
vigdis[hjá]carbonpar.com

Vigdís er lögfræðingur og löggiltur verðbréfamiðlari með MBA-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík með mikla starfsreynslu í bankageiranum, einkum á vettvangi tækjafjármögnunar. Menntun, þekking og reynsla Vigdísar hefur mikla þýðingu m.t.t. lögfræðilegra álitaefna um eignarrétt kolefniseininga, sönnunarfærslu á raunverulegum samdrætti í losun frá landi, eða bindingu, og sóknarfæra í fjármögnun grænna verkefna.

Edwin Roald
edwin[hjá]carbonpar.com

Edwin stofnaði rannsóknar- og nýsköpunarverkefnið Carbon Par árið 2019, til að nýta þekkingu og reynslu sína af hönnun golfvalla, rannsóknum og stefnumótun á sviði sjálfbærni í golfhreyfingunni innanlands og utan, í þágu loftslagsmála. Vegna þess hve vel íslenskir golfvellir endurspegla fjölbreyttar landgerðir á Íslandi, þá varð verkefnið kveikjan að þeirri þjónustu sem Carbon Par veitir nú innanlands.

Rannsóknir

Carbon Par er rannsóknar- og nýsköpunarverkefni í eigu samnefnds, íslensks fyrirtækis, sem unnið er í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands og nýtur fjárhagslegs stuðnings frá bæði innlendum og erlendum aðilum, ásamt eigin framlagi verkefniseiganda. Í því er metinn kolefnisforði allra golfvalla innan vébanda Golfsambands Íslands.

Með því er reiknað með að einnig geti komið fram kærkomnar upplýsingar um bindingu kolefnis í slegnu grasi, sem rannsóknir gefa til kynna að aukist umtalsvert eftir því sem notkun nýframkominna, rafknúinna og sjálfvirkra sláttuvéla verður almennari. Með þeim verður m.a. raunhæft að slá gras nógu ört til að brottnám slægjunnar verði óþarft. Í stað þess að fjarlægja hana, með tilheyrandi kostnaði, er henni leyft að brotna niður í sverðinum og með því, væntanlega, stuðla að aukinni uppbyggingu kolefnis í jarðvegi.

Slíkur grassláttur hefur tíðkast á langstærstum hluta golfvalla í áratugi. Golfvellir eru því taldir framúrskarandi vettvangur rannsókna á kolefnisstöðu sleginna grassvæða, sem finnast í stórum stíl í landbúnaði, á flugvöllum, meðfram öðrum samgöngumannvirkjum, í almennings- og einkagörðum og á íþróttasvæðum.

Auk þess að gera Ísland að fyrstu þjóð heims sem metur kolefnistöðu allra golfvalla sinna, þá dregur rannsóknin fram upplýsingar, sem ekki liggja fyrir í dag, og nýtast sveitarfélögum, stofnunum, fyrirtækjum, almenningi og hluta íþróttahreyfingarinnar til að draga úr kostnaði og reikna betur með grænum svæðum í loftslagsbókhaldi.